Potrebujeme mať predmet Matematika na rovnakých pozíciách v triedach 5.A a 5.B

verification-CPodmPredmetyMusiaNaraz

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Choďte prosím do menu Vzťahy - Pridaj a použite nasledovný vzťah medzi kartami:
"Vybrané predmety musia byt naraz vo všetkých vybraných triedach."

Pozrite si prosím obrázok.

Upozornenie:

1) Pre triedy 5C + 5D je potrebné špecifikovať ďalší vzťah medzi kartami.

2) Pokiaľ chcete tuto podmienku aj pre hodinu Angličtiny, musíte vytvoriť ďalší vzťah medzi kartami. To znamená, že budete mať jeden vzťah pre Matematiku a jeden pre Angličtinu. (Ak zadáte dva predmety do jedného vzťahu medzi kartami, zmysel tohoto vzťahu bude iný, pozri 3)

3) Tiež je možné zadať aby dva alebo viac predmetov boli na rovnakých pozíciách v triedach 5.A a 5.B: