Dva predmety nemôžu byť za sebou/nemôžu byť v ten istý deň.

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Môžete vytvoriť vzťah medzi kartičkami, ktorý definuje, že dva predmety nemôžu byť za sebou alebo nemôžu byť v ten istý deň: