Maximálny počet na otáznikových pozíciách pre daný predmet

verification-CPodmMaxOtaznikovych

English Slovenčina Deutsch España Russian Greek Lithuania Bulgarian

Pre každý predmet môžete určiť koľkokrát je dovolené, aby bol na otáznikovej pozícii.
Najprv určte, ktoré pozície sú pre daný predmet "otáznikové".

Potom zadajte, koľko hodín daného predmetu môže byť na týchto pozíciách.

Typické využitie tejto funkcie je nasledovné :

Predstavte si, že trieda má 3 hodiny dejepisu za týždeň. Pravdepodobne nebude možné umiestniť VŠETKY tri hodiny pred obedom a pre všetky triedy. Ale bolo by nevhodné, ak by VŠETKY tri hodiny boli až po obede. Potom sa môže učiteľ sťažovať, že nemôže učiť v tej triede. Je teda možné zadať, že napr. 6. a 7. hodina sú otáznikové a že akceptujete iba jednu hodinu na otáznikovej pozícii. Potom program bude akceptovať iba také rozvrhy, kde všetky tri hodiny z daného predmetu sú pred obedom alebo kde 2 hodiny sú pred obedom a iba jedna je po obede.