Ako netlačiť niektoré prestávky alebo vyučovacie hodiny v rozvrhu pre určité triedy (učiteľov alebo v sumárnych rozvrhoch)

periodprinting

English Slovenčina Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Pre každú vyučovaciu hodinu možete zadať, že nemá byť zobrazená v tlači rozvrhu pre niektoré triedy. Napríklad ak na Vašej škole majú ročníky 1. - 3. obednú prestávku v inom čase ako 4. - 6. ročník, je potrebné zadať nasledovné:

1. Vytvoriť dve prestávky na obed. Pre prvú prestávku nastaviť, že sa bude tlačiť iba pre ročníky 1. - 3. (Zvonenie 1):

2. Druhú obednú prestávku priradiť k Zvoneniu 2, ktoré je platné pre 4. - 6. ročník.

Toto nastavenie umožní tlačiť v rozvrhu prvú prestávku iba pre prvú skupinu tried a druhú prestávku pre triedy v 4. - 6. ročníku.