Nastavenie dĺžky hodiny započítavanej do úväzku učiteľa

English Slovenčina Russian Greek Lithuania Bulgarian

Od verzie 2009 je možné nastaviť pre každý predmet dĺžku hodiny, ktorá sa má započítavať do úväzku učiteľa. Napríklad, ak máte hodinu anglickej konverzácie, ktorá sa započítava ako 0,5 hodiny do celkového úväzku učiteľa, môžete túto dĺžku špecifikovať v menu Predmety / Podmienky. Toto číslo sa týka iba úväzku učiteľa.

Podobným spôsobom nastavíte aj hodinu, ktorá sa nezapočítava do úväzku učiteľa (dĺžka hodiny sa bude rovnať 0).

Poznámka:
Ak chcete nastaviť aby tieto boli hodiny iba na určitej pozícii, napríklad 0,5 hodinovky môžu byť iba počas 1 hodiny, toto nastavenie je potrebné zadať v položke "Voľno".