V niektorých dňoch máme rôzne zvonenia.

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Arabic Hebrew Bulgarian

Zvonenie sa dá nastaviť v menu Hlavný - Škola.

Ak máte v niektorý deň iné zvonenie, napr. v utorok na druhej hodine, označte túto hodinu, zaškrtnite možnosť "Táto hodina má rôzne časy v niektorých dňoch" a kliknite na "Upraviť".
Objaví sa dialógové okno, kde môžete zadať časy zvonenia pre túto hodinu v jednotlivých dňoch. Predvolené časy zvonenia sú zobrazené v ľavom hornom rohu okna a nemusíte ich vypĺňať. Stačí zadať iba tie časy, ktoré sú rôzne.