Môžem odstrániť nultú hodinu? Začíname prvou hodinou.

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Arabic Bulgarian

Ak na vašej škole nepoužívate nulté hodiny (hodina pred prvou hodinou), môžete ich úplne zrušiť v menu Hlavný - Škola. Pozrite prosím obrázok: