Polhodinovky

contract_length

English Slovenčina Deutsch España Francais Russian Greek Lithuania Bulgarian

Na niektorých školách sú niektoré hodiny s dĺžkou pol vyučovacej hodiny. Program aSc Rozvrhy podporuje iba hodiny s dĺžkou 1,2,3..., takže priamo zadať pol hodinu nie je možné. Napriek tomu, vo väčšine prípadov sa to dá vyriešiť jedným z nasledovných spôsobov:

Riešenie 1: Na mnohých školách iba prvá vyučovacia hodina každý deň má dĺžku 0.5 hodiny a všetky polhodinovky musia byť v tomto čase. V tomto prípade sa to dá vyriešiť zadefinovaním nového Typu predmetu (Voľno) pre polhodinové predmety a to tak, že môžu byť iba prvú hodinu každý deň. A zadefinovaním Typu predmetu pre všetky ostatné predmety tak, že nemôžu byť práve prvú hodinu. S týmto riešením by bolo všetko v poriadku, ale treba myslieť na to, že program bude ukazovať nesprávny celkový počet hodín učiteľa a triedy. Aby ste dostali správne číslo ešte treba odrátať 0.5 krát počet polovičných hodín.

Poznámka: Toto riešenie možno použiť pre akýkoľvek typ školy, kde sú vopred známe pozície pre celé hodiny a vopred známe pozície pre polhodinovky a tieto pozície sa neprekrývajú. Napr. na niektorých školách môžu všetky popoludňajšie hodiny byť polhodinové.

Riešenie 2: Ďalším riešením je zdvojnásobiť dĺžku trvania všetkých hodín v rozvrhu. Tak zadáte hodiny s polovičnou dĺžkou ako celé, s dĺžkou trvania 1 ako 2, s dĺžkou 2 ako 4, atď. Podľa tohto bude treba prispôsobiť aj Zvonenia a Voľno.