Ako môžem zadefinovať hodinu bez učiteľa?

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Arabic Bulgarian

Môžete to zadať cez dialóg Triedy/Hodiny:

Pozrite tiež:
Čo znamenajú jednotlivé farby v osnove hodín?