Radi by sme zadali z jedného predmetu jednohodinovku a dvojhodinovky! Napr. 1+1+1+2

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Arabic Bulgarian

Môžete jednoducho pridať do hodín učiteľa, že učí napr. 3 jednohodinovky a 1 dvojhodinovku.

Viď obrázok.

To znamená, že učí 1+1+1+2 = 5 hodín za týždeň.

Poznámka:
- Ak neviete presný počet jednohodinoviek a dvojhodinoviek, prečítajte si prosím tento článok: Chceli by sme mať hodiny za týždeň rozdelené 1+1+1+2 ALEBO 1+2+2.

- Takéto kombinované hodiny viete rýchlejšie zadať cez Osnovu hodín. Stačí ak v požadovanej bunke (trieda/predmet) zadáte 2111. Viac informácii nájdete v týchto článkoch:
Čo je to osnova hodín?
Počet za týždeň - formát