Ako môžem zadať hodinu bez konkrétnej triedy?

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Arabic Bulgarian

Pozrite prosím tento obrázok:

Poznámka: Hodiny bez konkrétnej triedy môžu byť zadané z dôvodu nejakých aktivít určených iba pre učiteľov. Napr. nejaké administratívne práce, prípravy a pod. Dobrým príkladom je vytvoriť hodinu so všetkými učiteľmi matematiky a bez konkrétnej triedy. Tým pádom si môžete byť istí, že všetci učitelia matematiky majú práve vtedy čas sa stretnúť a prediskutovať stratégiu výuky matematiky.