Ako zadať učiteľovi delené hodiny?

Ak je trieda študentov rozdelená do skupín, najlepší spôsob, ako zadať tieto delené hodiny, je vytvoriť pre každú skupinu jednu samostatnú hodinu.

Tu je niekoľko príkladov, ako sa to dá urobiť:
=Typická situácia: Dvaja učitelia učia v jednej triede jeden predmet v rovnakom čase
Typická situácia: Dvaja učitelia učia dva predmety v rovnakom čase v jednej triede

Ako zadať hodiny, kde sú žiaci spojení z dvoch tried?

Typická situácia: Telesná výchova ako spojená hodina pre chlapcov a dievčatá z dvoch tried:

Typická situácia: Telesná výchova - 3 hodiny v dvoch triedach.

Typická situácia: Žiaci z celého ročníka sú rozdelení do skupín

Tento článok popisuje, ako môžete pridať ďalšie skupiny a delenia svojich tried:
Ako vytvárať delenia v triede?

Poznámka:
Ak máte napríklad hodinu „angličtiny“, ktorá je rozdelená do dvoch skupín - nezadávajte ju ako „jedna hodina s dvomi učiteľmi“.
To sa neodporúča, pretože:
- rozvrhový program nebude vedieť, ktoré miestnosti sú obsadené
- ak používate suplovanie, nebude jasné, čo sa stane, aj je napríklad jeden učiteľ chorý
- ak budete používať elektronickú triednu knihu, v ETK sa budú zobrazovať všetci žiaci, nielen žiaci z konkrétnej skupiny
- domáce úlohy, testy atď. sa budú posielať všetkým žiakom, nie iba žiakom z tej správnej skupiny.

Ďalšie pokyny:
Skupiny a spojené triedy