Konfigurácia formátu mena (Krstné meno / Priezvisko)

English Slovenčina Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Pri exporte dát z programu aSc Rozvrhy môže občas nastať situácia, že sa zamenia krstné mená a priezviská. "Priezvisko" sa vyexportuje ako "Krstné meno".

Aby ste túto situáciu napravili, musíte v programe aSc Rozvrhy správne nakonfigurovať formát mena. Urobíte tak v menu - Voľby - Prispôsobiť program - Užívateľské prostredie - Databáza - Formát mena.

Zvyčajne je potrebné prepnúť formát z:

[Krstné meno] [Priezvisko]

na:

[Priezvisko] [Krstné meno]

alebo (ak sú mená oddelené čiarkou):

[Priezvisko], [Krstné meno]

Nezabudnite uložiť rozvrh po tom, ako ste toto nastavili. Následne opätovne spustite export (alebo publikovanie).

Poznámka: To isté sa týka aj importovania dát. Toto nastavenie musíte urobiť ešte pred tým, ako spustíte import.