Ako pridať novú triedu

classes

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Arabic Português Indonesian Croatian Hebrew Mongolian Bulgarian

V menu Hlavný kliknite na Triedy - Nový. Zobrazí sa dialógové okno Trieda.

Každej triede je potrebné zadať "Meno" a "Skratku" /aj v prípade, že sú identické/. Skratka triedy sa časo používa pri práci v programe, alebo pri tlači.
Pre každú triedu ďalej môžete definovať:
- Tlačiť obrázky predmetov - funkcia pre krajšie tlačové výstupy, zaujímavá najmä pre mladšie ročníky. Viac tu:
Tlač obrázkov predmetov
- Užívateľské políčka - Viac tu: Užívateľské políčka
- Farba - ktorá sa použije na kartičkách
- Triedny učiteľ - Viac tu: Ako zadať triedneho učiteľa?
- Stupeň - voliteľné nastavenie, ktoré je možné využiť pri definovaní podmienok vzťahov: Apply conditions to whole grades

Pozri tiež:

Ako môžem zoraďovať učiteľov/triedy/predmety/učebne?