Ako upraviť prednastavenú distribúciu kariet predmetu

default_distribution

English Slovenčina Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

V zozname predmetov vyberte "Predmet - podmienky". V dialógovom okne v časti "Distribúcia kariet počas týždňa" nájdete "posúvač", ktorého posúvaním môžete meniť základnú distribúciu.

V rámci distribúcie kariet program kontroluje dve kľúčové podmienky - "max hodín za deň" a "min dní počas týždňa". Hodnoty týchto podmienok program vyhodnocuje z podielu "počet hodín za týždeň"/"počet dní v týždni". Čím viac je slider na pravej strane, tým rovnomernejšie program rozdeľuje kartičky s hodinami počas týždňa.

Exituje 5 pozícii posúvača. Pokúsime sa ich všetky vysvetliť na prípade 7 hodín za týždeň.
1. Žiadna distribúcia - pozícia úplne na ľavo. V prípade tohto nastavenia program vôbec nesleduje rozloženie kariet počas týždňa. Čiže v našom prípade, môžu všetky skončiť v jednom dni (napr. v pondelok).

2. Nízka distribúcia - program zvoľní dve základné podmienky s väščím rozdielom (viac). Napr. v našom prípade je prípustná hodnota max počtu hodín za deň až 3 a min dní počas týždňa iba 3.

3. Stredná distribúcia - opäť program poľaví v oboch podmienkach, avšak tentoraz s menším rozdielom (menej). Napr. v našom prípade max prípustný počet hodín za deň bude 2 a minimálne musia byť hodiny rozložené až do 4 dní.

4. Ideálna ditribúcia - táto možnosť je v programe prednastavená pre všetky predmety. Program jednoducho vezme počet hodín za týždeň a vydelí počtom dní v týždni (v našom prípade "7:5=1,4") Potom umiestni do jedného dňa +- tento počet hodín (samozrejme zaokrúhlený na celé hodiny).

5. Ideálna / iba raz za deň - pozícia úplne v pravo. Program sa nielen snaží rozdeliť hodiny do týždňa rovnomerne, no navyše tak, aby neboli počas dvoch po sebe idúcich dní. Samozrejme, v našom prípade to nie je možné (našich 7 hodín program rozdelí do všetkých piatich dní) ale v prípade iba troch hodín (ako na obrázku pre triedu 5B) hodiny nemôžu byť umiestnené bez aspoň jedného dňa medzi nimi.

Pozri tiež:
Rovnomerné rozloženie predmetu počas týždňa
Poznámky:
- ak od začiatku viete, že chcete hodiny rozdeliť na viachodinovky, vytvorte ich tak:
Radi by sme zadali z jedného predmetu jednohodinovku a dvojhodinovky! Napr. 1+1+1+2
- v prípade, že vám nezáleží na rozložení predmetu (alebo len mierne), posuňte posúvač úplne do ľava. Uľahčite tým generovanie.