Ako zrušiť naraz hodiny pre viac tried?

Ak potrebujete zrušiť hodiny pre viac tried naraz, postupujte takto:

V našej ukážke si ukážeme, ako zrušiť 5.-7. hodinu v prvý školský deň (2.9.). vo všetkých triedach naraz.
Prvú hodinu je školská udalosť otvorenie školského roka, potom sú 3 hodiny s triednym učiteľom. Zvyšné hodiny z rozvrhu (5.-7.) chceme zrušiť.

Klikneme na tlačidlo + pre pridanie chýbajúcich. Vyberieme "viac" a zvolíme triedy.


Ak sa rušenie týka všetkých tried, vyberieme naraz všetky triedy kliknutím na tlačidlo "Vyber všetko". Ak sa rušenie týka len niektorých tried, vyberieme triedy kliknutím na názov triedy v ľavom stĺpci.


Vybraté triedy sa objavia v pravom stĺpci.


Ak máme vybraté triedy, zadáme v políčku "Kedy chýba" hodinu 5.-7. Potvrdíme stlačením Ok.


Aby sa zrušené hodiny prejavili v ETK, treba suplovanie vypublikovať.

Viac návodov: Práca so suplovaním