Prevzatie chýbajúcej triedy, učiteľa z udalosti

Ak je v EduPage zadaná udalosť: Ako zadať novú udalosť? a chcete, aby za učiteľa, ktorý ide napr. so žiakmi na exkurziu bolo vytvorené suplovanie, tak v suplovaní nie je potrebné zadávať znova chýbajúceho učiteľa, triedy, ale stačí prevziať zadané údaje.
Otvoríte modul Suplovanie na daný deň, kde sa vám zobrazí zadaná udalosť, kliknete na ňu pravým tlačidlom myši a zvolíte Pridať - Chýbajúci:


zobrazí sa vám meno učiteľa, triedy ktorá chýba, môžete zadať dôvod chýbania a potvrdíte:


následne sa udalsoť podfarbí zelenou farbou (aby ste mali prehľad, ktoré udalosti sú prevzaté) a pridá sa chýbajúci učiteľ, trieda a zobrazia sa hodiny podľa rozvrhu, ktoré je potrebné suplovať.