Ako otvoriť predchádzajúce verzie rozvrhu uloženého online

English Slovenčina

Vždy keď uložíte rozvrh s rovnakým menom (dokonca aj pri ukladaní do online z PC verzie), Edupage uloží váš súbor ako novú verziu toho istého rozvrhu. Toto číslo verzie sa prideľuje automaticky.

Počet uložených verzií môžete vidieť v zozname rozvrhov v riadku príslušného rozvrhu.
Po kliknutí na túto informáciu, sa zobrazí nasledovné nové dialógové okno:

Okno obsahuje zoznam všetkých verzií s presným časom vytvorenia, poznámkou, vykonanými zmenami a autorom.

Poznámka:
Verzia, ktorá je zvýraznená tmavozeleným pozadím je tá verzia rozvrhu, ktorá je vypublikovaná a je podkladom pre celú Edupage (nemusí to byť vždy posledná verzia v závislosti na uložených/publikovaných zmenách).
Pozrite si tento článok: Ako ukladať zmeny v rozvrhu v priebehu školského roku

Môžete:
1. Otvoriť osobitne každú verziu tak ako potrebujete.
2. Sledovať strom histórie jednotlivých verzií tak ako boli vytvárané.
3. Upraviť každý záznam pridaním poznámky.
4. Zmazať verziu.
5. Zobraziť/skryť automatické zálohy, ktoré systém vytvára automaticky každých 20 minút.
6. Zobraziť/skryť autora každej verzie.

V pravej časti okna sa zobrazí ukážka označenej vrzie spolu so zoznamom vykonaných zmien (vždy v porovnaní s predchádzajúcou najbližšou verziou) na ktorý je možné pre lepšiu ilustráciu kliknúť.