Ako nastaviť presný dátum zmeny týždňa alebo polroka v zverejnenom rozvrhu?

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania

V online rozvrhoch môžete zadať presný dátum zmeny týždňa, polroka alebo len zmeniť rozvrh z jedného dňa na druhý deň. Táto zmena sa potom prevezme do triednej knihy a suplovania.
1. Vyberte rozvrh
2. Kliknite na tlačidlo „Vlastnosti“ .
3. Použite tlačidlo „Pridať zmenu“
4. V novom dialógovom okne môžete nastaviť dátum zo školského roka, objekt , ktorý chcete zmeniť (deň, týždeň alebo polrok) a potom novú hodnotu . Túto zmenu potvrďte stlačením „OK“ .