Ako môžem zobraziť/skryť plné mená učiteľov a žiakov z pohľadu pre verejnosť?

osobné údaje

English Slovenčina Polish Russian Lithuania

Osobné údaje učiteľov a žiakov (plné meno a priezvisko) môžete v rozvrhu zobrazenom verejnosti - neprihláseným používateľom, zobraziť, alebo skryť nasledovným spôsobom:

Ak ponecháte tieto políčka nezaškrtnuté, budú sa zobrazovať skratky .