Ako môžem synchronizovať dáta medzi rozvrhmi a EduPage?

Slovenčina Deutsch Polish Russian Čeština Lithuania Hebrew

Pre poskytnutie ďalších informácií o rozdieloch v rozvrhu alebo dodatočnom synchronizovaní objektov vyberte v menu položku Rozvrhy, Administrácia - Rozvrhy Online a stlačte tlačidlo "Overiť":


V overovacom dialógu "Všeobecné" môžete zmeniť platnosť rozvrhu, nastaviť týždne:


Potom v druhom kroku softvér ponúka synchronizáciu učiteľov tohto rozvrhu s EduPage stránkou. Ak ste zmenili svoje mená niektorých učiteľov v rozvrhu, budete musieť "prepojiť" učiteľa so zmeneným menom na zodpovedajúceho učiteľa, ktorý je EduPage zvoleným "Detaily" a akciou "prepojiť":V riadku s menom učiteľa na edupage zvoľte opäť "prepojiť":


Od tohto momentu sú dáta prepojené, podobne môžete prepojiť triedy, žiakov, predmety až do konca overovacieho dialógu.
Ak máte v rozvrhu zadané dva alebo viac predmetov, ktoré len znamenajú rozčlenenie jedného predmetu na skupiny, vtedy je vhodné "prepojiť" viac predmetov na jeden predmet na edupage. Urobíte to tak, že prepojíte jeden predmet s jedným podľa postupu vyššie a potom druhý predmet napr. Chémia cvičenie nahradíte:


Vyberiete predmet z edupage, na ktorý ho chcete napojiť, v našom prípade je to Chémia.


Poznámka: Ak nemáte učiteľa/triedu/predmet s čím prepojiť, je potrebné ho pridať do edupage alebo aSc Agendy, prípadne si upraviť zadanie rozvrhu.