Nový pohľad pre rozvrh

Slovenčina Deutsch Polish Russian Lithuania

V novom pohľade nevidíte len rozvrh, ale aj suplovanie, udalosti, odpadnuté hodiny, krúžky a ŠKD.

V tomto novom, dynamickom pohľade, je vidno všetko na prvý pohľad. Môžete sa presúvať po týždňoch alebo dokonca aj zobrazovať či nezobrazovať pre vás potrebné či nepotrebné údaje. Kliknutím na konkrétne políčko zobrazíte vpravo ďalšie detaily.

Čo vidíme na prvý pohľad:

  1. Odpadnuté hodiny (biely text; je možné ich skryť)
  2. Hodiny zo suplovania (prerušovaný okraj)
  3. Udalosť k hodine, napríklad písomka
  4. Udalosť, ktorá nahrádza hodinu, napr. Branné cvičenie
  5. Ďalšie možnosti

Farby sú do tohto zobrazenia automaticky prebraté z rozvrhu online.

Do nového zobrazenia sa dostanenete tlačítkom Novinka:
Pokiaľ toto tlačítko nemáte zobrazené, obráťte sa na vášho školského administrátora. Stačí nastaviť zobrazenie aktuálneho rozvrhu.

Kliknite na Upraviť - Nastavenia - Zobraziť rozvrh na aktuálny týždeň