Overovanie rozvrhu - hlásenie: skupiny v spojených triedach majú rôzne názvy

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Lithuania

Hláška "Skupiny v spojených triedach majú rôzne názvy" sa môže zobraziť pri overovaní ascRozvrhu na Edupage stránke:
(Vyučovanie - Rozvrh - Administrácia - Overiť - Všeobecné)

Na tomto príklade vidíme, že problém spôsobujú skupiny tried 4.A, 5.B, 6.C, 7.D v predmete etická výchova. Tento problém sa dá odstrániť v programe ascRozvrhy. Overme a upravme hodiny:

Chybu spôsobuje rozdielnosť skupín.
Pokiaľ chceme spájať rôzne triedy, je bezpodmienečne nutné spájať skupiny s rovnakým názvom.
Takto je to správne:

Ak ste chybu opravili a upravený rozvrh vypublikovali na stránku, možete rozvrh ešte raz overiť.
Chybová hláška je preč.

Praktické zdôvodnenie:
Ak je vybraných viac tried a viac rôznych skupín, tak systém nevie priradiť presne ktorá skupina patrí ku ktorej triede, čo znamená, že to nemusí v ETK v niektorých prípadoch fungovať správne.