Ako zistím, ktorý rozvrh je platný?

Slovenčina Russian Lithuania

Zelená fajočka naľavo od dátumu platnosti znamená, že tento rozvrh je oficiálny, zverejnený a platný pre tento školský rok v uvedenom časovom rozmedzí (Platnosť).


Pre daný školský rok môže byť viacero platných rozvrhov, tj. aj viacero zelených fajočiek. Napríklad niektoré rozvrhy majú obmedzenú platnosť.


Pokiaľ je zelená fajočka pri viacerých rozvrhoch a platnosť rozvrhov sa prekrýva, v dňoch, v ktorých sa rozvrhy prekrývajú, platí ten novší, tj. ten, ktorý má aktuálnejšiu platnosť "OD".

Ak majú rozvrhy nastavenú platnosť od toho istého dňa, potom je platný ten, ktorý bol neskôr nahraný.

Upraviť dátum platnosti rozvrhu môžete cez Vlastnosti.Ako môžem publikovať rozvrh pre rodičov/študentov z programu ASC Rozvrhy?

Ako ukladať zmeny v rozvrhu v priebehu školského roku