Čo je nové vo verzii 2008

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania

Milí užívatelia aSc Rozvrhov,

ďakujeme vám za vašu podporu a za váš záujem o náš softvér. aSc Rozvrhy používajú zákazníci už v 114 krajinách a veľmi nás tešia pochvaly, ktoré dostávame. Sme vám tiež vďační za vaše podnety a návrhy, pretože sú nevyhnutné pre dalšie vylepšovanie nášho programu.

Tu vám ponúkame zoznam tohtoročných vylepšení a prídavkov:

1. Užívateľské rozhranie.
Nová verzia má teraz krajší vzhľad, ale čo je dôležitejšie, mala by byť jednoduchšia na používanie. Pokúsili sme sa minimalizovať počet klikov, aby ste mohli rýchlejšie zadávať a vytvárať rozvrh:

2. Generátor
Počas predchádzajúceho roka sme doslova vygenerovali milióny rozvrhov a merali sme vplyv mnohých vylepšení algoritmu na rozvrhy z rôznych krajín. Výsledkom je o 53% rýchlejší generátor.

3. Dvojjadrový a štvorjadrový generátor.
Keďže dvojjadrové počítače sú stále viac prístupné, preverili sme a doladili generátor, aby plne využíval počítač.

4. Tlačové výstupy
Teraz je možné tlačiť osnovu hodín:


Pozrite: Ako tlačiť osnovu hodín?

Tiež je možné tlačiť vysvetlivky pod rozvrhmi:

Tieto vysvetlivky môžu zobrazovať zoznam predmetov, učiteľov alebo učební použitých v rozvrhu. Sú plne upraviteľné. Pozrite: Tlač legendy pod rozvrhom

5. Importy a exporty
Softvér sa teraz vyznačuje zjednodušeným XML importom/exportom. To umožní vám, prípadne firme dodávajúcej komplexný školský systém, jednoducho previesť údaje do aSc Rozvrhov. Alebo previesť vytvorený rozvrh späť do školského systému. Pozrite:
Import from XML
Export to XML

Ďalšie význačné prídavky:

pozrite tiež:
Čo je nové vo verzii 2007
a
Čo je nové v aSc Suplovaní 2007