Ako zaevidujem protokol o komisionálnej skúške

Protokol o komisionálnej skúške sa zaeviduje do registratúry automaticky hneď pri vygenerovaní. Nemusíte robiť nič ďalšie.

Ako vytvoriť protokol pre komisionálnu skúšku?

Pri prvom generovaní, ak ešte nemáte vytvorený spis na protokoly, systém Vám ho ponúkne.

Vyberie správnu vecnú skupinu z Vášho registratúrneho plánu.

Pri ďalšom generovaní už spis nemusíte vyhľadávať, systém si ho pamätá a predvyplní ho automaticky.