Osobný spis žiaka má iné číslo ako je jeho EduID

osobný spis žiaka

Osobné spisy žiakov majú ako číslo spisu EduID žiaka.
Ak ste osobný spis vytvárali žiakovi skôr, ako mu bolo pridelené EduID, bude mať spis iné číslo, ako jeho EduID.
Takýto stav je dočasný. Po tom ako bude žiakovi vygenerované EduID, vypublikujte aScAgendu a číslo osobného spisu bude zmenené. Nové číslo osobného spisu žiaka bude jeho EduID.