Pridávanie nových záznamov cez EduPage mobilnú aplikáciu

zaevidovať dokument, záznam, spis, registratúra, nový záznam, mobilná aplikácia

Používateľ, ktorý má práva na úpravu modulu eGovernment, môže pridávať nové záznamy aj cez EduPage mobilnú aplikáciu.
Na hlavnej stránke v mobilnej aplikácii kliknite na červené plus.

Vyberte možnosť "Nový registratúrny záznam".

Zadajte všetky potrebné údaje.

Do záznamu môžete oskenovať dokument, ktorý máte v papierovej podobe. Potom záznam uložte.

Hotovo.

Pozri aj:

Pridávanie nových záznamov do modulu eGovernment

Ako zaevidovať došlú poštu