Vyznačenie právoplatnosti a vykonateľnosti

zaevidovať dokument, záznam, spis, registratúra, právoplatnosť, vykonateľnosť

Právoplatnosť/vykonateľnosť môžete v zázname vyznačiť v záložke "Právoplatnosť".
V module eGovernment v ľavom menu vyberte "Právoplatnosť".

Otvorte konkrétny záznam. Prejdite do záložky "Právoplatnosť" a zadajte údaje k záznamu.

Právoplatnosť sa dá nastaviť aj hromadne.

Zaškrtnite záznamy, ktorým chcete nastaviť rovnaké údaje v právoplatnosti.
V hornom menu vyberte "Nastaviť právoplatnosť".

Zadajte potrebné údaje.

Vo všetkých vybraných záznamoch budete mať zadané rovnaké údaje právoplatnosti.