Ako zmením bezpečnostnú kategóriu spisu?

spis má bezpečnostnú kategóriu na nižšej úrovni, zaevidovať dokument, záznam, spis, registratúra, bezpečnostná kategória

Záznam v spise nemôže mať vyššiu bezpečnostnú kategóriu ako spis samotný. V takom prípade je potrebné zmeniť bezpečnostnú kategóriu spisu na úroveň záznamu.

1. Bezpečnostnú kategóriu spisu môžete upraviť v konkrétnej situácii priamo v zázname.
Kliknite na "Zmeniť kategóriu spisu".

Bezpečnostná kategória v spise sa prednastaví podľa pôvodného záznamu. Stačí "Uložiť".

Hotovo.
Teraz môžete záznam do spisu uložiť s nastavenou bezpečnostnou kategóriou.

2. Bezpečnostnú kategóriu spisov môžete nastaviť pre každý spis zvlášť.
V module eGovernment v ľavom menu vyberte "Denník spisov". Potom kliknite na konkrétny spis, ktorému chcete zmeniť bezpečnostnú kategóriu.

Upravte bezpečnostnú kategóriu a zmeny uložte.