Ako si vytlačím spisový obal/obsah spisu/zoznam reg. záznamov v spise?

spisový obal, obsah spisu, zaevidovať dokument, záznam, spis, registratúra

V denníku spisov, alebo aj pri hociktorom zázname v module eGovernment označte zaškrtávačom položku, pre ktorú chcete vytvoriť spisový obal/zoznam reg. záznamov.
V hornom menu vyberte ikonu "Tlač".

V zostave na tlač máte dve záložky. Obaly a Zoznamy. Z ponúkaných možností vyberte požadovaný Spisový obal/Zoznam reg. záznamov v spise.

Systém Vám vygeneruje PDF súbor, ktorý si môžete hneď vytlačiť.