Vygenerované rozhodnutia sa nám nepreniesli automaticky do modulu eGovernment

evidencia prihlášok, rozhodnutia, prijímačky, odosielanie rozhodnutí

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí vygenerované v module Prijímačky sa automaticky prenesú do modulu eGovernment. Do časti "Na podpis" sa zaradia všetky rozhodnutia, ktoré sú zaevidované v eGovernment registratúre.

V prípade rozhodnutí o prijatí/neprijatí to znamená, že pri generovaní rozhodnutí ste ponechali nastavené číslovanie podľa eGovernment modulu.

Ak ste sa z nejakého dôvodu rozhodli pre manuálne číslovanie rozhodnutí, tieto nie sú ešte zaregistrované, preto nemôžu byť v časti "Na podpis". Takéto rozhodnutia nájdete v časti "Nezaevidované dokumenty".

Podľa typu dokumentu si môžete vyfiltrovať konkrétne iba rozhodnutia. Vyberte naraz všetky rozhodnutia kliknutím na zaškrtávač v hlavičke tabuľky a zaevidujte ich.

Rozhodnutia sa zaevidujú a prenesú do časti "Na podpis".