Odoslaná pošta v eGovernment a na slovensko.sk

eGovernment, eschránka, slovensko.sk, odoslaná pošta, prehľad

Pošta, ktorú odošlete cez EduPage/aScOrbit, bude figurovať v odoslanej pošte v module eGovernment. V odoslanej pošte v schránke na slovensko.sk sa neukazuje. Do schránky na slovensko.sk príde "Doručenka", ktorá určuje, že pošta naozaj bola doručená.