Kde si v module eGovernment môžem pozrieť odoslanú poštu?

eGovernment, eschránka, slovensko.sk, odoslaná pošta, prehľad

Správy, ktoré ste poslali z EduPage/aScOrbit modulu eGovernment, ale aj správy, ktoré ste odoslali vytvorením v slovensko.sk nájdete v časti “Odoslané”.