Právoplatnosť

eGovernment, eschránka, slovensko.sk, právoplatnosť

V zozname "Právoplatnosť" nájdete vybavené dokumenty, s ktorými netreba nič robiť, ale môžete sledovať, či boli "Doručené".

Príklad:
V sekcii "Na odoslanie" pošlete rozhodnutie rodičovi, ktoré sa úspešne odošle cez schránku na slovensko.sk. Keď si ho rodič prečíta alebo mu uplynie úložná doba, cez stránku slovensko.sk Vám bude doručená potvrdenka.
EduPage tieto doručenky automaticky číta a pre dané rozhodnutie Vám zobrazi dátum kedy bolo "Doručené" a odkedy ho môžete považovať za právoplatné.

Pozri aj:
Ako manuálne zadám právoplatnosť a vykonateľnosť
Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti