Ako si pozriem správy, ktoré nám prišli do schránky na slovensko.sk

eGovernment, eschránka, slovensko.sk, podania, správy

Modul eGovernment v EduPage/v aScOrbit je prepojený s Vašou schránkou na slovensko.sk. Všetky správy, ktoré Vám prišli na slovensko.sk, si môžete pozrieť aj priamo z EduPage. Nemusíte sa zakaždým prihlasovať pomocou občianskeho preukazu do slovensko.sk len preto, aby ste si pozreli nepodstatnú správu. Stačí kliknúť v EduPage/v aScOrbit na záložku “Schránka na slovensko.sk”.

Uvidíte všetky svoje správy.

Vaša stránka na slovensko.sk funguje ďalej, prístup cez EduPage/aScOrbit je však pre Vás oveľa rýchlejší a jednoduchší.

V EduPage/v aScOrbit dokážete urobiť oveľa viac. Prijaté správy môžete hneď zaevidovať a ďalej s nimi pracovať v EduPage/v aScOrbit. Nemusíte sa nikam preklikávať ani si správy prenášať zo slovensko.sk, aby ste ich potom mohli spracovať.
Taktiež eGovernment modul vie automaticky spracovávať niektoré správy, napríklad kedy boli Vaše rozhodnutia doručené adresátovi apod.

Ako zaradím správu zo schránky na slovensko.sk do modulu eGovernment

Pozri aj:

Ako si prepojím EduPage eGovernment a Slovensko.sk?