Ako zadať suplovanie pri prekrývaní hodín (napr. cez obed)

Nasledujúci návod je aktuálny pre materské školy, ktoré používajú modul dochádzka učiteľov na výpočet úväzkov učiteľov.
Ak sa učiteľkám prekrývajú hodiny, pri zadávaní suplovania postupujte takto:

Príklad:
Učiteľka Lenka má doobednú zmenu v časovom intervale 6:00 - 12:30.
Učiteľka Evka má poobednú zmenu v časovom intervale 10:30 - 17:00.

Učiteľka Evka chýba, preto ju zadáme do suplovania. Zadávanie chýbajúcich učiteľov
Suplovať za ňu bude učiteľka Lenka z doobednej zmeny. Zadávanie suplovania

Ak by sme v suplovaní jednoducho zadali, že učiteľka Lenka bude suplovať za učiteľku Evku, v dochádzke učiteľov by sa nezohľadnil správny údaj o počte hodín. Čas, keď sa pracovný čas prekrýva, by sa zarátal do odpracovaných hodín dvakrát. Preto je potrebné upraviť dĺžku suplovanej hodiny až od 12:30.

V suplovaní pravým klikom na mene suplovaného učiteľa vyberte možnosť 'Rozdeliť na časti'.

Zvoľte rozdelenie na 1 časť a upravte dĺžku tejto časti hodiny na čas, ktorý je potrebné suplovať.

Pri pôvodnej hodine uvidíte označenie 'Odpadlo'.
Nová hodina má novo zadanú dĺžku:


Kliknite na novovytvorenú hodinu.

Dvojklikom otvorte nové okno a zvoľte meno suplujúceho.

Suplovanie vypublikujte.

Ako zobraziť v suplovaní aj osobné rozvrhy učiteľov (MŠ, ŠKD, krúžky, ZUŠ)?

Viac návodov: Materské školy - špecifiká