MŠ - Žiadosti/vyhlásenia

bezpríznakovosť, bezinfekčnosť, plnomocenstvo na vyzdvihovanie z MŠ, informovaný súhlas, žiadosti/vyhlásenia rodičov, žiadosti/vyhlásenia učiteľov

MŠ si môže v module Žiadosti/vyhlásenia vybrať z aktuálneho zoznamu žiadostí/vyhlásení tie, ktoré jej najväčšmi uľahčí prácu. Aktívne žiadosti/vyhlásenia môžu rodičia elektronicky vypĺňať a posielať triednemu učiteľovi a učiteľ/administrátor ich akceptuje a môže si vytvárať zoznamy odovzdaných vyhlásení/žiadostí.

Najčastejšie využívané žiadosti/vyhlásenia rodičov pre MŠ:
Plnomocenstvo na preberanie/vyzdvihnutie dieťaťa zo školy
Vyhlásenie o bezinfekčnosti pre MŠ
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
Informovaný súhlas so zverejňovaním fotografií a videozáznamov

Ako to vyzerá v praxi:
1. Admin povolí elektronické podávanie žiadostí/vyhlásení.
Administrátor - ako povoliť podávanie žiadostí/vyhlásení?
2. Rodič podá elektronickú žiadosť/vyhlásenie jednoducho v mobilnej aplikácii alebo na webe. Ukážeme si to na príklade Vyhlásenie o bezpríznakovosti.
Vyhlásenie o bezpríznakovosti - platné od 15.8.2022
3. Učiteľ s právom schvaľovať/zamietať žiadosti alebo administrátor schváli (akceptuje) podanú žiadosť/vyhlásenie.
Ako akceptujem Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka
4. Učiteľ si vie vytlačiť zoznam detí, ktoré vyhlásenie/žiadosť podali, a to podľa tied a za každý typ vyhlásenia/žiadosti.
Kto ešte neodovzdal Vyhlásenie o bezpríznakovosti?

Žiadosti/vyhlásenia môžete využívať aj pre učiteľov, napríklad:
Oznam o chorobe Oznam o chorobe
Žiadosť o uvoľnenie zamestnanca - lekár Žiadosť o uvoľnenie zamestnanca
Domáci AG samotest - oznámenie o použití Domáci AG samotest - oznámenie o použití ZAMESTNANEC

Systém žiadostí/vyhlásení učiteľov funguje rovnako ako žiadosti/vyhlásenia rodičov.

Ďalšie návody k modulu Žiadosti/vyhlásenia: Žiadosti / Vyhlásenia