Ako akceptovať elektronickú ospravedlnenku - ZUŠ

Rodič alebo plnoletý žiak môže podať elektronickú ospravedlnenku cez EduPage v prípade, že to povolí triedny učiteľ.
Triedny učiteľ - ako povoliť/zakázať zadávanie elektronických ospravedlneniek

Aby mohol rodič/plnoletý žiak podať elektronickú ospravedlnenku, stačí že ich podávanie je povolené aspoň jedným z jeho triednych učiteľov.
V takom prípade dostanú notifikáciu o podanej ospravedlnenke všetci jeho triedni učitelia.Akceptovať ju môže ktokoľvek z nich.

Rovnako je to aj v prípade akceptovania elektronických ospravedlneniek.
Ako akceptovať žiadosti a vyhlásenia - ZUŠ

Pozn.: Učiteľ hudobnej náuky môže ospravedlniť chýbanie žiaka pri zadávaní dochádzky v ETK, ak vidí, že ospravedlnenka bola zadaná. A to aj v prípade, že ešte nebola akceptovaná triednym učiteľom.