Ako akceptovať žiadosti a vyhlásenia - ZUŠ

Ak to Vaša škola umožní, rodič alebo plnoletý žiak môže podať napr. Vyhlásenie o bezpríznakovosti elektronicky cez EduPage.
Administrácia Vyhlásení žiaka elektronicky cez EduPage

Ak žiak navštevuje viacero odborov, notifikácia o podanej žiadosti príde všetkým jeho triednym učiteľom.
Akceptovať ju môže ktokoľvek z nich.

Rovnako je to aj v prípade akceptovania elektronických ospravedlneniek.
Ako akceptovať elektronickú ospravedlnenku - ZUŠ