Učiteľ - ako si vytvoriť Hodinu?

Hodinu vytvoríte stlačením tlačidla +.

Pri výbere predmetu zvoľte predmet, ktorý sa má na hodine vyučovat, napr. Hudobná náuka.

Kliknite na výber žiakov. Do vyhľadávača žiakov v pravej časti začnite písať meno. Systém vám ponúkne žiakov, zaškrtite z nich tých, ktorí budú navštevovať hodinu. Systém automaticky vypíše triedu, ktorú vybraný žiak navštevuje. Takto si vyberte všetkých žiakov.

Po uložení sa učiteľovi vytvorí hodina.

Názov hodiny si môžete samozrejme upraviť podľa vašich potrieb.
Premenovanie názvu hodiny

EduPage stránka vám tiež na základe nastavení v programe aSc Agenda ponúkne vytvorenie hodín pre indiduálne vyučovanie, ktoré nie sú spárované so žiadnou vašou hodinou.
Pre vytvorenie Hodiny stačí kliknuť na text Vytvoriť hodinu:

Ak už viete termín (dni a čas), kedy má byť hodina odučená, možete ju priamo pridať do osobného rozvrhu učiteľa.

Vytvoriť osobný rozvrh učiteľa môže administrátor alebo priamo učiteľ aj neskôr.

Administrátor - ako vytvoriť hodinu pre ZUŠ?

Administrátor - Vytvorenie osobného rozvrhu učiteľov ZUŠ
Učiteľ - Vytvorenie osobného rozvrhu pre ZUŠ