Učiteľ - Elektronická triedna kniha pre ZUŠ

Učiteľ môže viesť triednu knihu elektronicky aj pre ZUŠ.
Prihláste sa prihlasovacím menom a heslom na edupage stránku školy a zvoľte "Triedna kniha":


Zobrazia sa Vám hodiny podľa rozvrhu, ktorý Vám zadefinoval administrátor alebo si ich môžete zadefinovať aj vy.
Do prázdneho políčka jednoducho napíšte, čo ste so žiakmi robili:


Pokiaľ Vami zadávané údaje sú podobné ako tie, ktoré ste zadavali na poslednej hodine, chcete napríklad zmeniť cvičenie 3 na cvičenie 4, vyberte možnost "Kopírovať učivo z predchádzajúcej hodiny":


Učiteľ môže tiež zadávať chýbajúcich žiakov zvolením ikonky žiakov a kliknutím na meno žiaka, ktorý chýbal:


Následne môže učiteľ túto konkrétnu hodinu označiť napríklad ako ospravedlnenú hodinu:


Pozrite aj:
Učiteľ - Vytvorenie osobného rozvrhu pre ZUŠ
Administrátor - Vytvorenie osobného rozvrhu učiteľov ZUŠ
Učiteľ - zobrazenie tlačiva a tlač triednej knihy pre ZUŠ

Pripravili sme pre Vás tiež krátky video návod ako používať Elektronickú triednu knihu na ZUŠ:
Triedna kniha pre ZUŠ