Učiteľ - zobrazenie tlačiva a tlač triednej knihy pre ZUŠ

Prihláste sa prihlasovacím menom a heslom na edupage stránku školy a zvoľte "Triedna kniha":

Stlačte tlačidlo "Vytlačiť" a vyberte report "Triedna kniha pre ZUŠ - individuálne vyuč." alebo "Triedna kniha pre ZUŠ - skupinové vyuč.":