Ako zadať predmety triedam priamo v EduPage?

Po prihlásení sa na EduPage stránku školy ako administrátor, môžete predmety pre triedy zadať cez "Agenda Online - Vysvedčenie". Vyberte triedu a stlačte tlačidlo Nastaviť predmety:

Kliknite na tlačidlo Pridať a zadajte triede predmety:

Import predmetov
Predmety nemusíte pridávať iba predmet po predmete, môžete ich aj každej triede importovať z minulého roka:

Predmety pre triedu možete zadat aj priamo v aSc Agende na vašom počítači:
Ako zadať predmety triedam?