Vedúca jedálne - manuálne označovanie pre prevzatie jedla

Označenie prebratia stravy štandardne prebieha priložením čipu k čítačke v jedálni v čase výdaja jedla.

Ak si stravník zabudne čip, dá sa zadať prevzatie aj priamo na obrazovke výdajného terminálu -
Výdajný terminál - označenie odberu bez čipu (zabudnutý čip) ; komu patrí stratený čip

Dodatočné manuálne označovanie prevzatia jedla v zásade nie je vôbec potrebné.
Prevzatie jedla totiž nemá vplyv na poplatky - pre poplatky je rozhodujúce objednané jedlo (t.j. neodhlásené).

Jediný prípad, kedy je potrebné mať označené prevzatie jedla je vtedy, ak sa jedná o stravníka s príspevkom na stravu a zárevň priznanie toho príspevku je podmienené prevzatím jedla (zvyčajne ide o štátnu dotáciu pre žiakov ZŠ a deti MŠ)


KDE JE PREHĽAD PREVZATÝCH JEDÁL

Prevzaté jedlo je odlíšené farebne - písmeno objednávky sa zobrazuje tmavomodrou farbou a je hrubšie vyznačené.
V časti 'Stravníci' v záložke:
1. 'Jedlá stravníkov' - v tabuľke je možné robiť aj filter pre konkrétny deň a konkrétne jedlo
2. 'Odhlásení' - v stĺpci 'Aktuálny stav' treba zmeniť filter z 'Odhlásené' na 'Prevzaté' (-> ďalšie filtre ako jedlo dňa a dátum)
* ak škola ponúka viacej menu, dá sa zvoliť iba prevzatie konkrétneho menu

Pre podrobnejší popis pozrite - Prehľady - zoznam odhlásených stravníkov + kto a kedy ich odhlásil
KDE SA DÁ OZNAČIŤ PREVZATIE JEDLA

V časti 'Stravníci' -> v záložke 'Jedlá stravníkov'

 • INDIVIDUÁLNE

  -> jednotlivo a pre konkrétny dátum:
  1. vyhľadajte meno stravníka
  2. v stĺpčeku pre dátum kliknite na písmenko objednávky
  3. v dialógovom okne kliknite na šípku v políčku pri jedle, ktoré chcete zmeniť na prevzaté
  4. zvoľte 'Prevzaté'
  5. zmeny uložte


 • HROMADNE -> cez tlačidlo 'Zmeň stravu' v hornom menu
 • -> pre viacerých stravníkov naraz a pre konkrétny dátum alebo aj pre dlhšie obdobie

  Popis častí v dialógovom okne:

  1. 'Stravníci' - zadajte stravníkov - dajú sa vybrať buď: * vpisovaním mena do prázdneho políčka; * cez tlačidlo 'Pridať ďalších používateľov'; * označiť štvorček pred menom ešte pred samotným otvorením dialógového okna

  2. 'Jedlo' - zvoľte jedlo dňa; prednastavené je pre všetky

  3. 'Stav' - pre rôzne kombinácie stavu objednávky - prevzaté / neprevzaté / odhlásené / ľubovoľný

  4. 'Menu' - ak škola ponúka viac druhov menu, je možné ich označovať aj jednotlivo; používa sa aj na hromadnú zmenu menu

  -> v časti 'Nastavenia' = aké chcete nové nastavenie
  -> v časti 'Použiť nastavenia iba ak' = aké je aktuálne nastavenie

  - pre označenie prevzatia zadajte kombináciu:
  'Nastavenia': Stav 'Prevzaté', Menu 'Ponechať' a pre 'Použiť nastavenia iba ak' Stav 'Neprevzaté' Menu 'Ľubovoľný'

  5. 'Trvanie - prednastavene sa zobrazuje vždy aktuálny deň, preto pozor na zadávanie správneho obdobia, pre aké chcete zmenu vykonať

  Upozornenie:
  -> neoznačujte prevzatie jedla pre budúce dni
  - dátumy neskoršie ako je aktuálny deň - znemožnili by ste tak stravníkom robiť zmeny - hlavne odhlásiť sa!
  -> ak stravníci nemajú vytvorenú objednávku, nebude u nich zaznamenaná žiadna zmena.


  ZRUŠENIE PREVZATIA JEDLA

 • INDIVIDUÁLNE

  Rovnakým spôsobom ako prevzatie stravy:
  -> vyhľadať stravníka
  -> kliknúť na písmenko v políčku konkrétneho dňa
  -> v dialógovom okne namiesto 'Prevzaté' vybrať písmenko menu - pri potrebnom jedle

 • HROMADNE -> cez tlačidlo 'Zmeň stravu'

  - pre zrušenie prevzatia zadajte:
  'Nastavenia': Stav 'Neprevzaté' (Menu 'Ponechať') a pre 'Použiť nastavenia iba ak' Stav 'Prevzaté' (Menu 'Ľubovoľný')  OZNAČOVANIE A ZMENY DO MINULOSTI

  Pri zmenách do minulosti systém v dialógovom okne upozorní, že robíte zmeny do minulosti a požaduje buď potvrdenie alebo nedovolí vykonať zmeny - podľa toho, ako máte nastavené 'Zmeny do minulosti' v 'Nastaveniach modulu'.


  Súvisiace návody:
  Vedúca jedálne - manuálna zmena dochádzky pre dotácie
  Vedúca jedálne - manuálne odhlásenie stravy

  Pozrite si ďalšie návody - Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň