Výdajný terminál - označenie odberu bez čipu (zabudnutý čip) ; komu patrí stratený čip

OZNAČENIE ODBERU JEDLA BEZ ČIPU

Ak si žiak zabudne čip, kuchárka môže na obrazovke výdajného terminálu stravníka vyhľadať - podľa mena alebo priezviska.
Na obrazovke uvidíte údaje o stravníkovi - či má objednanú stravu a ktoré menu, aký má kredit a tiež nasimulovať pípnutie.

1. v ľavom hornom rohu terminálu kliknite na ikonku 'ascSmartbox' -> objaví sa zoznam stravníkov zoradený abecedne
2.začnite vpisovať meno alebo priezvisko - priebežne sa budú zobrazovať stravníci vyhovujúci hľadaniu
3. na meno hľadaného stravníka kliknite
4. zobrazia sa jeho údaje - trieda, kredit, veková skupina, objednané menu pre jedlo, ktorého výdaj práve prebieha a
-> v spodnej časti sa nachádza možnosť 'nasimulovať pípnutie'
5. po kliknutí sa cez stred displeja zobrazí informácia o úspešnom pípnutí, rovnako ako pri fyzickom priložení čipuHľadanie na výdajnom termináli je možné aj pre celú triedu.

Takéto 'pípnutie' je možné využívať aj v prípade, že niektorým skupinám stravníkom škola vôbec nerozdá čipy.

Napr. na ZŠ spojenej s MŠ nie je potrebné škôlkarom rozdávať čipy - filtrom pre celú triedu kuchárka odkliká na termináli prevzatie jedla, ktoré je potrebné pre predškolákov na prepočítanie nároku na štátnu dotáciu.


STRATENÝ --> NÁJDENÝ ČIP

Ak sa nájde čip, ktorému neviete určiť vlastníka, stačí na obrazovke terminálu 'Pozastaviť' výdaj stravy a priložiť čip.
Ak je čip evidovaný v databáze školy, zobrazí sa meno, komu patrí.


Návody k hardvéru a terminálom v jedálni:
Aký hardvér je potrebný do školskej jedálne
Výdajný terminál - zariadenie na zobrazovanie a jeho priradenie
Výdajný terminál - zobrazenie a výdaj stravy
Výdajný terminál - označenie odberu bez čipu (zabudnutý čip) ; komu patrí stratený čip
Výdajný terminál - zvukové upozornenia, výdaj vo viacerých okienkach (budovách); ďalšie nastavenia

Objednávkový terminál - nastavenie dňaPozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň