Prehľad zmien v dotáciách na stravovanie

 • Dotácia na stravu a daňový bonus - zmeny od 1.7.2022
 • 'Obedy zadarmo' v novom šk. roku 2021/22
 • 'Obedy zadarmo' v šk. roku 2020/21 a počas leta 2021
 • Covid (jún 2020) - št. dotácie a podmienka prítomnosti na vyučovaní

  Dotovaná strava v systéme EduPage:
  'Obedy zadarmo' - ako funguje prepojenie modulov  Kompletné informácie, termíny či tlačivá môžete nájsť na oficiálnych stránkach:
 • Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

  Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň