Vedúca jedálne - manuálna zmena dochádzky pre dotácie

Ak máte stravníkov s príspevkom na stravu a priznanie toho príspevku je podmienené prítomnosťou v škole, môže nastať situácia, že potrebujete manuálne upraviť dochádzku.

Údaje o dennej dochádzke sa nachádzajú v časti 'Stravníci' -> 'Jedlá stravníkov'.

Prenášajú sa sem z iných modulov - preto je potrebné mať nastavený zdroj dochádzky (ETK, dochádzkový systém)
Dochádzka - ako nastaviť zdroj pre 'obedy zadarmo' a iné príspevky na stravu
V 'Jedlách stravníkov' je potrebné mať zapnuté zobrazenie dochádzky - zelené tlačidlo 'Dochádzka (Zobraziť)'.

Potom sa údaj o dochádzke nachádza v zátvorke pod skratkami pre objednané (odhlásené) jedlá - v políčkach pre jednotlivé dni mesiaca.
Používané skratky:
(B) / (N) / (?) / (X) = Bol v škole / Nebol v škole / Nie je isté, či chýbal celý deň / Nebolo vyučovanie (rozvrh)AKO MANUÁLNE ZMENŤ DOCHÁDZKU

Zmenu dochádzky pre účely priznania príspevku je možné urobiť cez tlačidlo 'Zmeň dochádzku' v hornom menu.

Všetky zmeny sa robia iba cez toto tlačidlo - pre jedného žiaka / hromadne pre viacerých a pre jednotlivý deň / pre viac dní naraz.

1. 'Stravníci'- zvoľte stravníka (cez tlačidlo 'Pridať ďalších používateľov' v dialógovom okne alebo v tabuľke ešte pred otvorením dialógového okna)
2. 'Dochádzka' - prednastavené je '(B) Bol v škole'; zmeňte podľa potreby na '(N) - nebol'
3. 'Trvanie' - prednastavený je vždy aktuálny deň pre obdobie 'od - do'; zmeňte podľa potreby

Poznámka:
- cez toto tlačidlo sa zmení iba dochádzka v jedálni, nezmení sa dochádzka v triednej knihe
- dodatočná manuálna úprava dochádzky v dochádzkovom systéme sa neprenáša do modulu jedáleň


AKO ODLÍŠIŤ RIADNU DOCHÁDZKU OD UPRAVOVANEJ

- údaje (písmenká) o dochádzke sú štandardne čiernou farbou
- ak bola robená manuálna úprava, písmenko je modrou farbou


AKO ZRUŠIŤ MANUÁLNE OZNAČENÚ DOCHÁDZKU

-> cez rovnaké tlačidlo 'Zmeň dochádzku' v hornom menu sa dajú vymazať manuálne robené zásahy do dochádzky
-> v časti 'Dochádzka' treba vybrať voľbu 'Zmazať zmeny v dochádzke' a dáta budú opäť z pôvodného zdroja (ETK, doch. systém) - pre zvolené obdobie

Súvisiace návody:
Vedúca jedálne - manuálne označovanie pre prevzatie jedla
Vedúca jedálne - manuálne odhlásenie stravy


Možnosti filtrov

Okrem štandardných filtrov v stĺpcoch Stravník, Typ platiteľa, Trieda je možné robiť aj filtre údajov pre každý jeden konkrétny deň. Kliknutím na dátum dňa sa zobrazí sa niekoľko filtrov:

a) pre každé jedlo dňa - prevzaté / neprevzaté / objednané / odhlásení (ak škola varí viac menu, potom aj ich kombinácie)
b) pre nárok na dotáciu - všetky / žltá - Môže prísť o príspevok / oranžová - Stratil nárok na príspevok
c) posledný filter je pre dochádzku, ak je zapnuté jej zobrazenie - všetky / (B) Bol v škole / (N) nebol / (?) Nie je isté / (X) Nemal byť a nebol

Označovanie a zmeny do minulosti

Pri zmenách do minulosti systém v dialógovom okne upozorní, že robíte zmeny do minulosti a požaduje buď potvrdenie alebo nedovolí vykonať zmeny - podľa toho, ako máte nastavené 'Zmeny do minulosti' v 'Nastaveniach modulu'.
Pozrite si ďalšie návody - Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň