Duplicitní používatelia - predškoláci, ktorí prešli do prvého ročníka

KEDY MÔŽU BYŤ ŽIACI DUPLICITNE - v module platby a v module jedáleň

- ak má škola jednu agendu pre MŠ a ZŠ - zvyčajne všetkých prvákov škola do agendy zadá ako nových žiakov
- ak má MŠ samostatnú agendu, no stravovanie sa spravuje na ZŠ (edupage MŠ je pripojená cez modul jedáleň k edupage ZŠ)
- ak boli deti z MŠ zadané ako hostia v module jedáleň na ZŠ

Takéto deti sú v systéme duplicitne - v moduloch ich vidíte dvakrát (rovnaké meno a priezvisko, ale iná trieda).
Vo všetkých prípadoch ale v systéme ide o nového používateľa. Aj keď je meno a priezvisko rovnaké, ID používateľa je iné = systém ich nemôže automaticky prepojiť.


ÚDAJE ŽIAKOV V AGENDE

Pre predškolákov by mal administrátor v starom šk. roku zadať dátum ukončenia štúdia.
=> takýto žiak sa potom v moduloch jedáleň a platby zobrazuje šedou farbou a prečiarknutý - ľahšie ho zbadáte
=> prihlasovacie údaje sa deaktivujú a rodičia tak omylom nepoužijú nesprávne konto


AKO POSTUPOVAŤ V MODULE PLATBY

 • zostatky za stravu / za iné predpisy

  Keďže automatickým prenosom sa zostatky neprenesú z predškoláka na prváka, riešenie situácie môže byť:

  1. ideálne ak predškolákom vysporiadate zostatky ešte v starom šk. roku
  => preplatky fyzicky vrátiť a vyplatené platby zapísať ešte do starého šk. roka - vtedy netreba nič prenášať do nového roka

  2. urobiť prenos zostatkov medzi školskými rokmi štandardným spôsobom pre všetkých - vrátane ukončených
  Prechod do nového školského roka - modul JEDÁLEŇ (iba II. časť - prenos zostatkov a IV. časť VS a IBAN)
  Prechod do nového školského roka - modul PLATBY

  -> následne manuálne prehodiť počiatočné kredity z neaktívneho konta (predškoláka) na aktívne konto (prváka)


  KDE JE NAJĽAHŠIE PREHODIŤ ÚDAJE MEDZI KONTAMI

  v časti 'Používatelia' - tu je abecedný zoznam;
  - dá sa vyhľadať aj podľa mena, môžete si dať zobraziť všetkých používateľov (ak by jeden bol v zmazaných)

 • presuňte počiatočný kredit (prípadne iné platby)
  -> otvorte konto predškoláka - kliknúť na meno (predškolák v novom roku už je zvyčajne bez triedy)
  -> v spodnej časti 'Platby' zeditujte záznam počiatočného kreditu - tlačidlo 'Zobraziť / Upraviť '
  -> v dialógovom okne - vymažte meno žiaka (alebo stačí začať vymazávať krstné meno), aby sa objavili v ponuke obe kontá
  -> vyberte prváka
  -> uložte


  => zostatok tak bude na aktívnom konte - u prváka


 • presuňte identifikátory platieb - VS a IBAN
  - VS môžete vygenerovať aj úplne nový (rodičia ho uvidia vo svojom konte)
  - rovnaký VS nastavujte iba ak chcete, aby prvák pokračoval s tým istým aj ďalej

  -> kliknite do políčka pre VS u prváka a zadajte číslo VS
  -> aby nezostali v systéme duplicity, tak u predškoláka vymažte VS
  -> zmeny uložte - nad tabuľkou vľavo hore kliknite na ikonku diskety

  IBAN
  - je dobré mať aj u prváka - pre rýchlejšie predpriradenie platieb, ak platby zapisujete importom bankového výpisu
  -> preťukáte podobne ako VS - kliknite do políčka v riadku prváka
  -> na neaktívnom konte nemusíte vymazávať


 • vymažte neaktívne konto predškoláka
  ... aby ukončení predškoláci "nezavadzali" medzi aktívnymi žiakmi a aby ste náhodou mylne nepriradili platby na neaktívne konto, treba predškolákov nakoniec vymazať
  -> vymazáva sa v každom module individuálne
  Ako zmazať / obnoviť používateľa v module Platby
  Ako zmazať / obnoviť používateľa v module Školská jedáleň
  -> konto ide vymazať iba ak na ňom nie sú žiadne poplatky ( v module jedáleň objednávky)


  AKO NASTAVIŤ STRAVOVANIE

  V module jedáleň treba dať pozor a objednávky už od začiatku šk. roka nastavovať iba na aktívne konto (žiaka 1. triedy).
  Kvôli prehľadnosti a aj kvôli eliminovaniu omylov pri neskoršej práci treba neaktívne kontá vymazať (predškolákov).
  Ako zmazať / obnoviť používateľa v module Školská jedáleň
  V module jedáleň ide vymazať iba také konto, kde nie sú nastavené žiadne objednávky, ale ani žiadne platby (počiatočné kredity) v module platby.
  Ako zmazať / obnoviť používateľa v module Platby
  INÉ PRÍPADY DUPLICITNÝCH STRAVNÍKOV

  V jedálni občas bývajú aj iné duplicity - napr. ak zamestnanec má viac úväzkov, administrátor v agende nesprávne zadal žiakov/učiteľov, stravník bol zadaný v jedálni už skôr - ako hosť, ...

  Všetko je analogické ako u predškolákov -> prvákov - najprv však treba zistiť, ktoré konto učiteľ používa v iných moduloch (ETK, známky, suplovanie...) a teda má prihlasovacie údaje.
  Môžete požiadať administrátora agendy - aby ku takému učiteľovi (žiakovi) pridal rozlišovacie meno (kolónka v agende), aby ste ho vo svojich moduloch ľahko rozpoznali.

  V module jedáleň aj v module platby treba treba používať iba aktívne konto = nastaviť objednávky a zapisovať prijaté peniaze.
  Neaktívne kontá treba v oboch moduloch vymazať.
  Ako zmazať / obnoviť používateľa v module Školská jedáleň
  Ako zmazať / obnoviť používateľa v module Platby  Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

  Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň