Ako zadať prázdniny iba pre žiakov ZŠ, počas ktorých jedáleň varí pre MŠ

Štandardne sa prázdniny či iné dni voľna pre jedáleň ako celok nastavujú v časti Dni mimo prevádzky - kedy jedáleň nevarí - v 'Nastaveniach modulu'.

Avšak prázdniny, ktoré má iba ZŠ (jesenné / polročné / jarné), ale MŠ funguje, sa nezadávajú do časti 'dni mimo prevádzky', pretože:
- pre MŠ by nebolo možné zadať jedálny lístok (=> nedalo by sa normovať - tlač normovacieho hárku, ani automatická výdajka)
- stravníci MŠ by nemali dostupné tlačidlá na odhlásenie/prihlásenie
=> vedúca jedálne by nevedela, koľko reálne má variť pre škôlkarov


Žiakom ZŠ treba na prázdniny odobrať objednávku - tak zabezpečíte, že sa nikto z nich neprihlási omylom a aj poplatky za stravu budú mať v správnej výške.

Pre úpravu objednávok použite v časti 'Stravníci' -> 'Objednávky & Typy platiteľov' tlačidlo v hornom menu 'Pridaj / odober objednávku'.

Následne v dialógovom okne v jednotlivých častiach:

1. 'Stravníci' - cez modré tlačidlo 'Pridať ďalších používateľov' - vyberiete potrebných stravníkov
• žiakov je možné vybrať ako konkrétne celé triedy ZŠ alebo konkrétne typy platiteľa (1. a 2. stupeň)
• učiteľov - buď všetkých naraz /alebo jednotlivo / alebo ak máte samostatné typy platiteľa pre učiteľov ZŠ a MŠ
• výber potvrdiť tlačidlom 'OK'

2. 'jedlo' - prednastavené je prvé jedlo v poradí, aké škola varí - u MŠ zvyčajne teda desiata
-> treba ale vybrať 'obed' alebo 'všetko' (ak niektorí žiaci ZŠ chodia aj na desiatu)

3. 'dni v týždni' - ponechajte 'Pracovné dni'
* netreba vyklikať, na aké dni týždňa pripadajú prázdniny

4. 'stravuje sa' - treba vybrať poslednú voľbu 'Nestravuje sa (Stravník sa nemôže prihlásiť na obed)'

5. 'obdobie' - zadať celý interval 'od - do' - dátumy prázdnin (napr. polročné sú 4.2.2022)

6. uložiť zmeny

V prehľade prednastavených objednávok potom budú mať žiaci / učitelia ZŠ obdobie objednávok rozdelené (je vynechaný deň 4.2.2022) a škôlkari majú prednastavené objednávky stále ako súvislé obdobie.

Poznámka:
Nie je úplne dobré riešenie, ak vedúca jedálne na dni prázdnin žiakov ZŠ iba odhlási - stále je totiž možnosť, že sa niekto omylom prihlási.
To má za následok:
- na strane stravníka - poplatok za stravu sa navýši aj za takýto deň
- na strane jedálne - navýšený počet jedál -> navýšený surovinový limit -> zle nanormovanie surovín
Pozrite si ďalšie návody - Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň